Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Fotografie starožitností

V Praze v nakladatelství Adolfa Kurandy vyšla obsáhlá publikace s názvem "Album böhmischer Alterthümer" s vlepenými fotografiemi předmětů fotografovaných Janem Brandeisem z "První archeologické výstavy spolku Arkadia", konané v listopadu 1861 na Staromětské radnici. První známý soubor fotografovaných starožitností u nás.

Titul publikace Titul publikace