Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Muzeum s první sbírkou fotografií v českých zemích

V Praze bylo založeno Náprstkovo České průmyslové museum s první sbírkou fotografií v Čechách. Vedle shromažďování vlastních fotografických dokladů se v knihovně také ukládaly výstřižky k ohlasu fotografie v českých zemích. Součástí sbírky byly také jako zvláštní fond stereofotografie, kvůli nimž byly v čítárně instalovány stereoprohlížečky.