Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nejstarší snímek zahradního ateliéru

Otto Bielfeldt vyfotografoval v Plzni svůj zahradní fotoateliér. Dochovaný snímek je nejstarším svého druhu u nás.

O. Bielfeldt, Zahradní ateliér v Panském mlýně v Plzni,  1862-63 O. Bielfeldt, Zahradní ateliér v Panském mlýně v Plzni, 1862-63