Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

J. E. Purkyně a kinesiskop

J. E. Purkyně publikoval v Riegrově naučném slovníku stat o kinesiskopu. Ve stejné době byl iniciátorem a modelem série devíti snímků znázorňujících pohyb hlavy na kinesiskopickém kotoučku, což bylo zřejmě poprvé na světě, kdy k vytvoření pohybu na tomto kotoučku bylo využito fotografie.

Kinesiskopický kotouč s portréty J. E. Purkyně Kinesiskopický kotouč s portréty J. E. Purkyně - Originál v Národním technickém muzeu. Foto Petr Kliment.