Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Jakub Husník tónoval solemi kovů

Časopis Beseda (roč. II,č.24) přinesl 25. 5. zprávu, že Jakub Husník a dr. A. Švarcer, učitelé reálného gymnasia v Táboře, používají ke zhotovování a tónování fotografií solí různých kovů, nikoli však obvyklého  zlata a stříbra. "Máme za to, že tento nový způsob fotografování na snadné a levné provedení přispěje, aby fotografické otisky výtvorův uměleckých a stereoskopů rozšířily se i v širší kruhy", vítal metodu časopis.