Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Mezinárodní výstava fotografií v Berlíně

Mezinárodní výstavy fotografií v Berlíně se účastnilo i několik fotografů z českých zemí.