Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Wilhelm Horn zanechal podnikání ve fotografii

Wilhelm Horn zanechal obchodu, vydávání časopisu, opustil také svůj pražský ateliér a odešel do svého rodiště České Lípy, kde si předtím zakoupil dům. I tam se však příležitostně fotografii věnoval, dopisoval si svými přáteli s fotografických kruhů v zahraničí a žertem se nazýval nejstarším fotografem na zeměkouli. Vedle portrétů vzácně fotografoval také události v Praze a České Lípě.

Titulní list časopisu Wilhelma Horna Titulní list časopisu Wilhelma Horna