Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Prusové v Brně

Antonín Mayssl, tehdy nejuznávanější portrétní fotograf v Brně, zachytil pruské vojáky v Brně na mimořádně náročném skupinovém snímku s několika desítkami mužů a koní na pozadí Špilberku.

- Pruské oddíly na Dlouhé ulici v Brně se Špilberkem v pozadí, 1866 (repro od A. Halaš: Fotografické pohledy na Brno od daguerrotypie po současnost. Závěrečná teoretická práce FAMU, Praha 1980; originál je v Městském muzeu v Brně)