Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Prusko-rakouský konflikt

Josef Lorenz z Jaroměře fotografoval města a místa spojená s prusko-rakouským konfliktem. Cyklus vzbudil obdiv u fotografických kruhů v Německu. Za svůj snímek zničeného mostu u Neratovic obdržel později Jindřich Eckert ocenění na výstavě v Hamburku (1868).

- Jindřich Eckert: stržený most u Neratovic, 1866