Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nejstarší album s fotografiemi průmyslových podniků

Johann Liebig, majitel textilních závodů v severovýchodních Čechách, inicioval vydání knihy Die industriellen Etablissements von Johann Liebig & Co. s textem, tabulkami, plánem, mapou a 24 originálními fotografiemi neznámého autora. Jedná se o nejstarší známé album s fotografiemi průmyslových podniků vydané k propagačním účelům. (Exemplář v Národní knihovně ale fotografie neobsahuje).