Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Představení světlotisků v Berlíně

4. prosince - Hermann W. Vogel, předseda Verein zur Förderung der Photographie (Spolku pro zvelebování fotografie) v Berlíně, přečetl na schůzi spolku dopis Jakuba Husníka o jeho metodě fotolitografie  jejíž princip spočíval v tom, že na litografický kámen byla nanesena želatinová vrstva zcitlivěná dichromanem draselným nebo amonným a po usušení se na ní kopíroval obraz z negativu, vyvolal a pak vyleptal.   Současně seznámil s obdobnou metodou mnichovského fotografa Josefa Alberta, který své ukázky vystavoval již předtím v listopadu v Hamburku.

- Jakub Husník na kabinetce Jana Tomáše, kol 1895