Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První fotografování korunovačních klenotů.

Říjen - Před uložením korunovačních klenotů do nové skříně v nově upravené korunní komoře 30. října 1868 byly klenoty z podnětu Jednoty pro dostavbu chrámu fotografovány a jejich snímky jsou první dochované.  Záběry provedl pražský fotograf Jindřich Lachmann se dvěma pomocníky (viz vzpomínka někdejšího zaměstnance v Lidových novinách 25.8.1911).Dvě vyobrazení byla šířena na vizitce. Sloužily jak propagaci Jednoty a jejího úsilí, tak z jejich prodeje plynuly do spolkové pokladny menší zisky věnované na dostavbu chrámu.

Jindřich Lachmann: Jindřich Lachmann: - České korunovační klenoty, 1868