Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Úspěch na výstavě v Hamburku

Na Mezinárodní fotografické výstavě v Hamburku se z české strany zúčastnil Eckert, Helm a Fridrich a všichni tři získali ocenění.

A. Helm:Portrét, kol 1866, vizitka A. Helm:Portrét, kol 1866, vizitka