Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nejnovější pokroky fototypie

Antonín Markl vydal v pražském Steinhauserově nakladatelství příručku Die neusten Fortschritte der Phototypie Lichtdruck... (Nejnovější pokroky fototypie - světlotisku.. ), která těží z autorových zkušeností v této oblasti. Vydání knihy a následný proces s Josefem Albertem, který na Markla podal v Praze žalobu pro vyzrazení postupu, vedl jednak k osvobození Markla a jednak k veřejnému přiznání zásluh Jakuba Husníka o světlotisk a to i v Německu.