Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Fotodokumentace pro Světovou výstavu

Otto Bielfeldt vytvořil pro Světovou výstavu ve Vídni dokumentaci chemických závodů J. D. Starcka na Plzeňsku, první známý cyklus snímků dokumentujících výrobní podniky u nás vyhotovený pro prezentaci na výstavě. Pro stejnou akci se také pořizovala rozsáhlá fotodokumentace na statcích Schwarzenberků.

Otto Bielfeldt Otto Bielfeldt - Těžba vitriolové břidlice v Břasích, chemické závody J. D. Starcka, 1872