Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Fotodokumentace u firmy Ringhoffer

Jindřich Eckert zahájil dokumentaci kolejových vozidel firmy Ringhoffer, jež souvisle pokračovala po několik desetiletí.