Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Publikace Světlotisk

Vácslav Frič (1839 -1916) vydal publikaci Světlotisk (Fototyp) Úplné navedení k vyrábění zdařilých fototypů způsobem nejsnadnějším (Vesmír, Praha 1873). Jedná se o první publikaci o světlotisku v češtině.

- Titul knihy a její úvod.