Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První české vědecké pojednání o fotografii

Vojtěch Šafařík uveřejnil v prvních pěti číslech Listů chemických obsáhlou práci O fotografii a suchých deskách. Dílo, později vydané souborně jako zvláštní otisk Chemických listů, se může označit za první české vědecké pojednání o fotografii, v němž byly vysvětleny fyzikálně-chemické základy užívaných fotografických procesů.