Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Zapsání fotografického podniku Františka Krátkého

 6. srpna - Zapsání  fotografického podniku Františka Krátkého (a jeho bratra)  v Kolíně na náměstí v čp. 45. Krátký se stal významným dokumentaristou českého venkova a vydavatelem stereofotografií.