Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První lektor fotografie na vysoké škole

Bedřich Čecháč byl jmenován lektorem fotografie na ČVUT, což znamenalo počátek vědecké aplikace fotografie na českých vysokých školách.