Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Vznik Českého fotografického spolku

4. srpna - Josef Köppel, operatér u fotografické firmy Hynek Fiedler v Praze, svolal ustavujícího schůzi Českého fotografického spolku, vzdělávacího a podporujícího s programem volby předsednictva a schválení stanov. Činnost Českého fotografického spolku podle předložených stanov připustil výnos místodržitelství 29. srpna 1882 a následně povolilo c.k. policejní ředitelství v Praze 2. září.

Štít Českého fotografického spolku od J. Böttingera. Štít Českého fotografického spolku od J. Böttingera. - Originál je v Národním technickém muzeu.

Události roku

1882

  • Vznik Českého fotografického spolku