Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Světlotisky vlepené v knize

Průvodce po radnici staroměstské, vydaný nákladem královského hlavního města Prahy, obsahoval po třech vlepovaných světlotiscích Carla Bellmanna. Vlepený světlotisk byl také na titulu knihy Bellmann`s Führer durch Prag und Umgebung od Otto Lohra a to  v 7. vydání z roku 1883. Bylo to patrně poprvé, kdy na titulu knihy byla použita fotografie.

Carl Bellmann Carl Bellmann - Vlepený světlotisk na titulu knihy, 1883.