Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Adolf Russ předal fotoateliér synu Juliovi

Adolf Russ, malíř a patrně první fotograf v Hradci Králové, předal svůj ateliér synovi Juliovi, který pokračoval nejen v úspěšné portrétní tradici, ale zahájil i systematickou dokumentaci stavebních proměn a života města.

Julius Russ Julius Russ - Velké náměstí v Hradci Králové, kolem 1885, vizitka