Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Protokolovaná firma Eckert

Jindřich Eckert byl zapsán do obchodního rejstříku jako protokolovaná firma "Heinrich Eckert c. k. dvorní a komorní fotograf a nakladatel".