Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Snímky Měsíce bratři Fričů

Prosinec - Josef a Jan Fričové, kteří roku 1883 založili na Královských Vinohradech dílnu pro jemnou mechaniku, vyrábějící cukrovarnické a geodetické přístroje, první samostatný závod pro měřící přístroje v Čechách, začali fotografovat Měsíc. Svými dodnes zachovalými snímky, pořízenými bez hodinového stroje, se bratři Fričové zařadili k průkopníkům astronomické fotografie v naší zemi. Za práce získali na mezinárodní fotografické výstavě v Oportu roku 1886 zlatou medaili.