Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Společenstvo fotografů v Praze

V Praze bylo založeno živnostenské Společenstvo fotografů v obvodu pražské Obchodní a živnostenské komory, jehož první schůze se konala až 2. března 1886.