Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Oslavy 25 let trvání ateliéru J. Eckerta

15. 7. Oslavy 25 let existence Eckertova ateliéru byly okázalou přehlídkou spolků a jednotlivců oblíbenému muži a štědrému mecenáši. V předvečer se přátelé shromáždili pod jubilantovým oknem s lampióny, přičemž se hrála serenáda. Den oslav začal slavnostní mší celebrovanou malézským převorem, Po mši byla v zahradě ateliéru odhalena Eckertova busta. Eckertovi písemně blahopřál mj. místodržitel, primátor i policejní ředitel, osobně přišlo blahopřát i mnoho šlechticů, představitelů spolků i pražští radní, což vše vyjmenovával denní tisk (zejména Politik a Pražský deník). Večer byl slavnostní banket. Na fotografa byl společenský dosah události mimořádný.

Sochař Otto Mentzel: Sochař Otto Mentzel: - Busta Jindřicha Eckerta na zahradě ateliéru. Repro ze vzorníku firmy V. Mašek, Karlín (1903), která bustu lila.