Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Pohledy z okolí turnovského

Malý průvodce po Turnově a jeho okolí od Josefa Kopala (vydaný v Turnově 1888) inzeroval album s 20 fotolitograficky provedenými Pohledy z okolí turnovského (bez uvedení autora).