Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První titul Josefa Pírky

3. dubna - Josef Pírka, pracující ještě pod firmou Glöckner, získal první ze svých prestižních titulů - Dvorní fotograf vévody nassavského.