Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Umělecký ústav fotochemigrafický

Jakub Husník a jeho zeť Artur Häusler založili v Praze Umělecký ústav fotochemigrafický. Firma jako první u nás používala elektrické obloukové lampy k fotografickým účelům.