Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nejstarší sdružení fotoamatérů u nás

19. srpna - byl založen Klub fotografů amatérů v Praze (KFA), nejstarší sdružení fotoamatérů u nás. Mezi přispívajícími členy byli profesionálové J. Eckert a J. Husník.

- Legitimace Klubu fotografů amatérů v Praze. Má číslo 173 a byla vystavena roku 1895 Rudolfu Andělovi.