Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

A. Seik starostou

Alexandr Seik, fotograf v Táboře, se stal starostou města. Významné funkce ve správě měst, kterých dosáhli i jiní fotografové (W. a V. Mazurovi v Žamberku, J. Russ v Hradci Králové, J. Eckert v Praze), byly dokladem rostoucí prestiže fotografů a jejich živnosti.