Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nejstarší český fotografický časopis

25. února - v Praze vyšlo první dvoučíslo nejstaršího českého fotografického časopisu, Fotografického věstníku. Do 1909 jej redigoval Josef Kafka, autor mnoha turistických průvodců doplňovaných vlastními fotografiemi. V redakční radě byl mj. Jindřich Eckert. Časopis uveřejňoval zejména v prvních letech řadu velmi kvalitních článků.

- Obsah II. ročníku.