Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Fonograf v ateliéru Jana Tomáše

Jan Tomáš započal patrně v roce 1891 ve svém fotoateliéru, který byl zároveň populárním pražským uměleckým salonem, s nahráváním hlasů herců a pěvců z divadel, na fonografické válečky. O zdokonalení fonografu se s Janem Tomášem údajně pokoušel Jakub Husník.

Jan Tomáš Jan Tomáš - Jindřich Mošna v roli, kolem 1895