Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První sjezd českých fotoamatérů

15. - 16. 8. 1891 se konal  v Praze První sjezd fotografů amatérů ze zemí koruny české. Podrobně o něm psal Fotografický věstník  (roč. II, 1891, na s. 92-93,109, 113-116).