Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Titul pro Rudolfa Brunera-Dvořáka

20. prosince - Rudolf Bruner - Dvořák získal povolení užívat titul (v českém přepisu) „Momentní fotograf Jeho císařské a královské Výsosti Nejosvícenějšího pana arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského z Este“. Bruner-Dvořák byl prvním fotografem u nás, který se specializoval na fotografické zpravodajství a nikoliv na portrétní ateliérovou práci.

Rudolf Bruner-Dvořák: Rudolf Bruner-Dvořák: - Ferdinand d`Este s doprovodem, kolorovaný diapozitiv