Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Žofie Chotková fotografovala

Sestry Chotkovy vytvořily osobitý autoportrét, na němž předváděly práci v temné komoře. Vůdčí roli měla Žofie Chotková, fotografující ze záliby i po sňatku s Ferdinandem d`Este. Fotoamatérská práce měla u Chotků a Nostitzů v té době tradici již  tří desetiletí.

Žofie Chotková Žofie Chotková - Autoportrét se sestrami v temné komoře, 1891 (Zdroj: Archív Žlutice, fond Nostitz)