Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Fotografie pro Národopisnou výstavu

František Duras, významný regionální fotograf na Slánsku, autor fotodokumentace několika svazků Soupisu uměleckých památek Čech, začal fotografovat pro prezentaci na Národopisné výstavě českoslovanské.