Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První česká fotopříručka mimo Prahu

První fotografickou příručkou, která vyšla česky mimo Prahu, byl Úvod do fotografie B. Řezníka, vydaný nákladem knihkupectví J. V. Hrubý v Plzni.