Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

V Museu království českého zřízen fotografický ateliér

Josef Kafka, adjunkt Musea království českého a redaktor Fotografického věstníku, zřídil fotografický ateliér v muzeu. V muzejní expozici prý upoutávaly mimořádnou pozornost velké diapozitivy, zavěšované u oken.