Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Bohumil Vavroušek začal fotografovat lidovou architekturu

Bohumil Vavroušek (1875-1939) pod dojmem Národopisné výstavy českoslovanské začal poprvé fotografovat lidovou architekturu. (Obsáhlé dílo pod názvem Dědina vyšlo až roku 1925).