Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Carl Pietzner přemístil firmu do Vídně

Carl Pietzner přemístil sídlo firmy trvale z Teplic do Vídně. Provoz v Teplicích svěřil synovi Carlovi.