Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První tři české hrané filmy

Jan Kříženecký natočil a promítal na Výstavě architektury a inženýrství, konané na výstavišti v Královské oboře v Praze, první tři české hrané filmy a minimálně 16 filmových dokumentů, označovaných jako oživené fotografie. (Jako fotoamatér byl do KFA Kříženecký přijat již 1893).

- Filmové pásy z prvních Kříženeckého filmů uveřejněné ve Fotografickém obzoru roku 1898