Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Ustavení pražského Klubu německých fotoamatérů

15. 3. se po předchozích pokusech sešla ustavující schůze pro Klub deutscher Amateur-Photographen in Prag. Viz Photographische Rundschau 1899, s. 54-58. K historii klubu viz Petra Trnková, Technický obraz na malířských štaflích. Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890-1914. Brno 2008.