Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První obsáhlá stať o gumotisku

Ve Fotografickém obzoru byla otištěna první obsáhlá stať o gumotisku, další oblíbené technice ušlechtilých fotografických tisků.