Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Císař odměnil fotografa medailí

Antonín Brožek, fotograf v Jičíně, byl odměněn za kolekci snímků s císařem Františkem Josefem I.

Antonín Brožek: Antonín Brožek: - Fotoateliér v Jičíně