Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Výroba fotografických desek

Ing. Gustav Šebor zahájil v Praze na Královských Vinohradech (v Mánesově čp.989/32) výrobu fotografických desek (označených pro vývoz etiketou s textem Plaques Photographiques de Prague/du gélatinobromure d`argent/ de l`ingenieur chimiste Gustave Šebor á Prague - Král. Vinohrady. České měly název Slavie a etiketu se slovanskou trikolorou. Závod používal v té době nejdokonalejších polévacích strojů. Desky vyráběl do 1904. Důvodem zastavení výroby byla konkurence světových firem, které mohly prodejcům poskytovat větší rabat.