Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

František Drtikol začíná studovat

František Drtikol začal jako první český fotograf studovat v Mnichově na prestižním Učebním a výzkumném ústavu pro fotografii (Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie).