Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Kalendář českých fotografů

J. S. Vítský sestavil a u nakladatele I. L. Kobra v Praze vydal Kalendář českých fotografů pro rok 1902, který je zároveň přehledem o dění v české fotografii. Tento kalendář dokládá (a vydavatel kalendáře to s nelibostí konstatuje), že české amatérské fotografické spolky existují jen v Praze a v Plzni, zatímco německé fotoamatérské kluby již působí v Praze, v Perninku u Karlových Varů,v Jablonci nad Jizerou, Liberci, Teplicích, Brně a Vítkovicích. Organizovanost německy hovořících fotoamatérů byla tedy tehdy na podstatně vyšší úrovni, než u fotoamatérů česky hovořících.