Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

"Elektrické měření účinku světla na desku fotografickou"

Jako zvláštní otisk z Věstníku král. české společnosti nauk v Praze byla vydána samostatná publikace s deseti vyobrazeními nákladem Královské české společnosti nauk od docenta české univerzity Dr. Vladimíra Nováka Elektrické měření účinku světla na desku fotografickou